Over BOOZ

BOOZ18 (b.v.) is een jong bedrijf dat is opgericht per 01 januari 2018. De expertise van BOOZ richt zich – zoals de naam al zegt – op Bestuurs Ondersteuning Onderwijs & Zorg. Die bestuursondersteuning is gevarieerd en beweegt zich langs paden van eenvoudige ondersteunende opdrachten tot complexe bestuurlijke vraagstukken, op basis van jarenlange professionele ervaring binnen de domeinen onderwijs en zorg, van uitvoeringstaken tot taken met bestuurlijke eindverantwoordelijkheid.

In specifieke zin kan BOOZ18 (b.v.) u ondersteunen bij procesontwikkeling, projectleiding, productontwikkeling, het doen van onderzoek, bestuurlijke vertegenwoordiging, interim-wensen, strategieontwikkeling, co-creatie, beleidsvoering, kwaliteitsontwikkeling & kwaliteitsmanagement, het ontwerpen van tactische ontwikkelingsarrangementen, ontwerp en uitvoering van processen op het vlak van professionalisering, coaching & opleiden.

Werk

Op dit moment werkt BOOZ18 (b.v.) aan opdrachten op het vlak van bestuursvertegenwoordiging, concernontwikkeling, het ontwikkelen van een brede kennisbasis (kennismanagement) onderwijs & zorg, het verrichten van onderzoek met betrekking tot een bestuurlijk positioneringsvraagstuk, directiebegeleiding.

Filosofie

BOOZ18 (b.v.) richt zich nadrukkelijk op bestuurlijke, dan wel organisatorische ondersteunings- en adviesprocessen binnen Onderwijs & Zorg - waarbij de filosofie tegelijkertijd modern, 21e eeuws is & gericht op het creëren van verbinding en (toegevoegde) waarde(n), als basis voor kwaliteitsontwikkeling, innovatie en zichtbare resultaten voor corporate opdrachtgevers, cliënten & gebruikers.

Contact

BOOZ18 (b.v.)
Mart Seerden / Hannelore Rubie
Groenstraat 9
6088 CW Roggel

KvK 75176637 | BTW NL8601.70.913.B01. | Bank NL02 INGB 0008 0844 49 | BIC INGBNL2A